Publicat per

ORBULUS

Publicat per

ORBULUS

CAS 3: ORBULUS   Nom: Orbulus Aplicació de vídeos i fotografies a 360º desenvolupada per VRCraftworks per a mòbils amb sistema operatiu…
CAS 3: ORBULUS   Nom: Orbulus Aplicació de vídeos i fotografies a 360º desenvolupada per VRCraftworks per a mòbils…

CAS 3: ORBULUS

 

Nom: Orbulus

Aplicació de vídeos i fotografies a 360º desenvolupada per VRCraftworks per a mòbils amb sistema operatiu IOS o Android. 

Any de creació: ???

Pàgina web: https://www.vrcraftworks.com/orbulus

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=tmrXzXHAZ9k

 

Tecnologia: 

Orbulus és una aplicació de Realitat Virtual que ofereix vídeos i fotografies en 360º de llocs emblemàtics del nostre planeta (i fins i tot de Mart), amb l’objectiu de, com diuen ells mateixos, “teletransportar-te pel voltant del món”. És doncs, una opció d’experiència turística “des del sofà” força interessant, i sobretot, econòmica. 

I és que una de les premises d’aquesta empresa a l’hora de desenvolupar aquest producte, és que l’usuari no necessiti cap controlador ni altres accessoris que suposin un obstacle per a poder viure aquest tipus d’experiència. A nivell tecnològic doncs, només es necessita el propi telèfon mòbil, i unes econòmiques ulleres per acoplar-lo, com les Google Cardboard, dels quals, en són partners.

 

Descripció: 

Un cop disposem de l’aplicació al mòbil i unes ulleres de RV,  s’accedeix al menú on es visualitza el “menú turístic”. Mirant amunt i avall, a dreta i esquerra, podem escollir el nostre destí. No s’ha de clicar res. No hem d’utilitzar les mans. Simplement apuntem amb la vista la nostra opció. Al cap de pocs segons, se selecciona automàticament, i aquí comença el viatge. Accedim al lloc en qüestió, i podem gaudir d’unes vistes de 360º esplèndides. Un cop volem sortir, simplement hem de buscar la sortida (“exit”) mirant cap avall. 

És una idea simple i molt accessible per la gran majoria de persones, ja que no es requereix de cap habilitat tecnològica ni s’ha de manipular res. Simplement és “observar”. 

Una de les coses més interessants és que hi ha una gran comunitat de “Photo Sphere Google” que poden alimentar amb vídeos i fotografies en 360º el repositori d’aquesta aplicació d’una manera infinita. I fins i tot, podem crear-ne de propis. 

Una manera de fer turisme sense fer cues, sense passar calor ni fred, i de manera immediata i còmode, i… sobretot, poder anar, ni que sigui virtualment, a llocs que difícilment mai hi podrem anar. Què més volem?

 

Bibliografia:

Vrcodex.com. Orbulus

 

Imatges:

https://www.vrcodex.com/orbulus/ (copyright)

Othree. commons.wikimedia.org (2014). https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Assembled_Google_Cardboard_VR_mount.jpg (CC BY 2.0)

Debat0el ORBULUS

No hi ha comentaris.

Publicat per

IKEA PLACE

Publicat per

IKEA PLACE

CAS 2: IKEA PLACE Nom: Ikea Place Aplicació desenvolupada per Inter IKEA Systems B. V. per a mòbils amb sistema operatiu IOS…
CAS 2: IKEA PLACE Nom: Ikea Place Aplicació desenvolupada per Inter IKEA Systems B. V. per a mòbils amb…

CAS 2: IKEA PLACE

Nom: Ikea Place

Aplicació desenvolupada per Inter IKEA Systems B. V. per a mòbils amb sistema operatiu IOS i que disposin de la tecnologia de Realitat Augmentada (RA) ARKit. Actualment també es pot utiltizar amb sistema operatiu Android que incorpori tecnologia de ARCore. 

Any de creació: 2017

Pàgina web: https://www.ikea.com/au/en/customer-service/mobile-apps/say-hej-to-ikea-place-pub1f8af050

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=UudV1VdFtuQ&t=1s

 

Tecnologia:

Ikea Place és una aplicació de Realitat Augmentada (RA) que pretén simular la distribució de mobiliari virtual en 3D en un espai físic real. 

En aquest cas, la tecnologia que necessitem és un telèfon mòbil que disposi de programari de RA tipus ARKit (en el cas d’IOS) o bé ARCore (en el cas d’Android), i, per suposat, un càmera, ja que serà necessària per captar l’entorn real on se sobreposarà la capa digital. No requereix cap altra tecnologia específica de Realitat Mixta.

 

Descripció:

Amb aquesta aplicació Ikea permet que els seus clients puguin triar (i en el fons, jugar) des de casa seva amb un ampli catàleg de mobiliari, i visualitzar-lo “in situ” a un espai determinat real. Així, en el continu de la realitat mixta, ens acostem a l’extrem del món real.

El funcionament és simple. Partint de la càmera del telèfon mòbil, es fa un escaneig a l’espai triat (aquí és on treballa la tecnologia ARKit i ARCore), fent un mostreig (punts) que utilitzarà per situar la capa digital de manera tridimensional. Posteriorment, el client tria el mobiliari, i aquest apareix a l’espai escanejat. Aquesta capa digital es pot manipular (desplaçament, rotació) i es situa en un lloc concret de l’espai. L’objecte, que és en 3D, s’adapta a l’escala de la imatge obtinguda amb l’escaneig de la càmera. 

D’aquesta manera, podem veure com quedarà a l’espai d’una manera absolutament realista. Una bona idea, una bona app, i un bon exemple de com la Realitat Augmentada ens pot facilitar una mica més la vida (i estalviar unes quantes visites a l’Ikea).

 

Bibliografia: 

Cosmos (2018), xatakandroid.com. Ikea place

Apple inc. (2022). ARKit 6 – Augmented reality

Wikitools. Ikea Place: como funciona

 

Imatges:

https://as.com/meristation/2020/06/09/betech/1591739413_806629.html (copyright)

 

https://as.com/meristation/2018/03/20/betech/1521571672_166593.html (copyright)

 

Debat0el IKEA PLACE

No hi ha comentaris.

Publicat per

MEDIUM, by Adobe

Publicat per

MEDIUM, by Adobe

CAS 1: MEDIUM, by Adobe.  Nom: Medium by Adobe Aplicació desenvolupada per Oculus VR, amb el nom original de “Oculus Medium”. L’any…
CAS 1: MEDIUM, by Adobe.  Nom: Medium by Adobe Aplicació desenvolupada per Oculus VR, amb el nom original de…

CAS 1: MEDIUM, by Adobe. 

Nom: Medium by Adobe

Aplicació desenvolupada per Oculus VR, amb el nom original de “Oculus Medium”. L’any 2019, però, va ser adquirida per Adobe.

Any de creació: 2016

Pàgina web: https://www.adobe.com/products/medium.html

 

Tecnologia: 

Aquesta aplicació de Realitat Virtual està dissenyada per a visualitzador HMD (Head-Mounted Display) amb visor i sensors integrats, del tipus “Oculus Rift”,  “Oculus Rift S” o bé “Oculus Quest”. Aquests models d’HMD necessiten un processador extern (ordinador) on s’han de connectar. 

Tot i que no és un requeriment, Adobe recomana l’ús del controlador “Oculus Touch”, que és un comandament per les mans que oferirà més facilitat, agilitat, precisió i realisme al procés de realitzar les escultures. 

Actualment només s’ofereix pel sistema operatiu “Windows 10” o superior. 

 

Descripció:

Medium by Adobe és una aplicació de Realitat Virtual (RV) de MODELATGE. Ens permet crear figures en 3D a partir d’un entorn també 3D, utilitzant diferents materials i tècniques basades en la disciplina artística de l’escultura. 

A més a més del camp artístic i creatiu, també és una aplicació molt interessant per altres camps (arquitectura, jocs, etc.).

Els elements principals d’aquesta aplicació són dos: el primer és l’ESPAI 3D virtual (“canva virtual”) on es desenvoluparà l’activitat, i que veiem a través de les ulleres de RV (connectades a un processador). El segon element són les nostres MANS, que a través del controlador “Touch” realitzaran la INTERACCIÓ A TEMPS REAL amb el primer element. 

Veiem doncs que l’experiència virtual es produeix en un espai 100% digital (fins i tot les mans que simulen ser “les nostres mans”), i en cap cas utilitza elements del món físic. Estem, per tant, a l’extrem més allunyat d’aquest món físic, característica que fa que poguem classificar aquesta aplicació dins els continu de realitat mixta com a  Realitat Virtual, si entenem aquesta com a una “interacció amb estímuls digitals a temps real” (Parés i Parés). 

Podríem plantejar, però, una mica de controvèrsia en aquest exemple, ja que en cas que utilitzem el controlador “Touch”, aquest ens produeix un feedback amb l’acció que estem fent en forma d’estímuls (vibració), fet que enriqueix l’experiència, fent-la més “física”. En aquest cas, parlaríem també de “Virtualitat Augmentada” (VA).

 

Bibliografia: 

Wikipedia (2016). Oculus Medium

Adobe.com (2021). Medium by Adobe System Requeriments 

Parés, N.; Parés, R. (2002). «Realidad virtual». UOC. Mòdul 1 (pàg. 9-10).

 

Imatges:

https://www.pexels.com/photo/a-happy-man-playing-vr-headset-4995997/ (llicència Pexels Free to Use)

https://www.adobe.com/es/products/medium.html (copyright 2022)

Debat0el MEDIUM, by Adobe

No hi ha comentaris.